HORARIOS ADESTRAMENTO (SÓ PARA SOCIOS):

(*) Grupo show: Adestrará luns, martes e mércores.

HORARIOS CAMPAMENTO:
De 8.30 a 9.30h – Hora libre de chegada.
De 9.30 a 14.30h – Rotacións de actividades de ocio e tempo libre con adestramentos.
De 11.00 a 11.30h – Merenda.
De 14.00 a 14.30h –  Hora de recollida d@s rapaces e rapazas.

PREZOS SOCIOS:

 

PREZOS NO SOCIOS:

 

LUGAR:
Pavillón Municipal de Milladoiro e Instituto de Milladoiro.

PRAZO DE INSCRIPCIÓN:
O prazo de inscripción será:
– para os socios do CPA Omega: do 15 de maio ao 15 de xuño.
– para os no socios do CPA Omega: do 15 ao 30 de xuño.

Para formalizar a inscripción haberá que cubrir a Ficha inscripcion campamento 2018 e entregala xunto co xustificante de pago bancario.

O pago realizarase mediante ingreso na conta do CPA Omega (IBAN: ES15-2100-2954-7102-0017-9542), especificando en concepto «Campamento + Nome e Apelidos»)